СДРУЖЕНИE

На 12.10.2014 бе основана Немско-българската родителска инициатива „Св. Св. Кирил и Методий“ като дружество с идеална цел. В момента дружеството има 75 членове.

Българското неделно училище в Регенсбург отвори врати още през септември същата година. В училището се обучават деца от 1-ви до 12-ти клас по програмите на Министерство на образованието и науката на Република България.

Идеи

Занятия по български език и литература с цел улесняване достъпът на децата до образователната система в България в случай, че желаят да продължат образованието си там, без да се налага да полагат приравнителен изпит.

Представяне разнообразието и богатствата на България чрез организиране на различни семинари, курсове и др. инициативи.

Съвместна работа с родителите и подпомагането им при възникнали педагогически въпроси или проблеми.

Организиране на извънкласни инициативи (танцови, музикални, театрални, спортни и др. групи, излети) с цел запазване и предаване на българските традиции и обичаи на поколенията.

Ангажимент на родителите във възпитанието и образованието на децата си, провокиране, развитие и реализация на творчески идеи и проекти.

ЦЕЛИ

Майчиният език е ключът към изучаването на втори, чужд език“ Г. Хопенщедт

Подкрепа при двуезичното обучение (адитивна билингвистика) като основна предпоставка за успех в училище: за да усвои добре едно дете втори език е необходимо доброто владеене на майчиния.

Насърчаване и подкрепа при възпитанието и образованието на деца и възрастни, намиращи се на територията на Регенсбург и региона в изучаването на българския език и литература, географията и историята на страната.

Запазване и популяризация на българската култура, българските традиции и обичаи.

Подкрепа и интеграция на деца и възрастни в немското общество, както и в немската образователна система чрез различни образователни и подпомагащи инициативи.

Насърчаване съхранението и развитието на националната, културната и духовната идентичност и самочувствие на децата чрез изучаване на българския език и опознаване на българската култура.

Съвместна работа с други училища и дружества със сходни цели и идеи.

Подкрепа при двуезичното обучение (адитивна билингвистика) като основна предпоставка за успех в училище: за да усвои добре едно дете втори език е необходимо доброто владеене на майчиния.

kisspng-smile-sunlight-clip-art-the-sun-5a82059aaf2293.5423100115184705547174

Българско училище

Училището работи по програмата на Министерство на образованието и науката на Република България «Роден език и култура зад граница» по постановление №90/29.05.2018 на министерския съвет на Република България за българските неделни училища в чужбина, а всички преподавателите са придобили необходимата педагогическа квалификация в университети в България.

Българското училище «Св.cв. Кирил и Методий» в Регенсбург отвори врати през септември 2014г. като започна дейността си с десет деца, разделени в два класа. С годините училището набира все по-голяма популярност сред българската общестност в Регенсбург и всяка следваща година привлича нови ученици.  

Контакт

За връзка със сдружението: info@dberegensburg.de

За връзка с преподавателите: bnu@dberegensburg.de

За връзка с ръководството на сдружението: vorstand@dbe-regensburg.de