Facebook


Twitter


Google-plusСДРУЖЕНИE

На 12.10.2014 бе основана Немско-българската родителска инициатива „Св. Св. Кирил и Методий“ като дружество с идеална цел. В момента дружеството има 56 членове.

Българското неделно училище в Регенсбург отвори врати още през септември същата година. В училището се обучават деца от 1-ви до 12-ти клас по програмите на Министерство на образованието и науката на Република България.

Идеи

Занятия по български език и литература с цел улесняване достъпът на децата до образователната система в България в случай, че желаят да продължат образованието си там, без да се налага да полагат приравнителен изпит.

Представяне разнообразието и богатствата на България чрез организиране на различни семинари, курсове и др. инициативи.

Съвместна работа с родителите и подпомагането им при възникнали педагогически въпроси или проблеми.

Организиране на извънкласни инициативи (танцови, музикални, театрални, спортни и др. групи, излети) с цел запазване и предаване на българските традиции и обичаи на поколенията.

Ангажимент на родителите във възпитанието и образованието на децата си, провокиране, развитие и реализация на творчески идеи и проекти.

ЦЕЛИ

casino no deposit bonus
choy sun doa

Майчиният език е ключът към изучаването на втори, чужд език“ Г. Хопенщедт

Подкрепа при двуезичното обучение (адитивна билингвистика) като основна предпоставка за успех в училище: за да усвои добре едно дете втори език е необходимо доброто владеене на майчиния.

Насърчаване и подкрепа при възпитанието и образованието на деца и възрастни, намиращи се на територията на Регенсбург и региона в изучаването на българския език и литература, географията и историята на страната.

Запазване и популяризация на българската култура, българските традиции и обичаи.

Подкрепа и интеграция на деца и възрастни в немското общество, както и в немската образователна система чрез различни образователни и подпомагащи инициативи.

Насърчаване съхранението и развитието на националната, културната и духовната идентичност и самочувствие на децата чрез изучаване на българския език и опознаване на българската култура.

Съвместна работа с други училища и дружества със сходни цели и идеи.

Подкрепа при двуезичното обучение (адитивна билингвистика) като основна предпоставка за успех в училище: за да усвои добре едно дете втори език е необходимо доброто владеене на майчиния.

kisspng-smile-sunlight-clip-art-the-sun-5a82059aaf2293.5423100115184705547174

Българско училище

Училището работи по програмата на Министерство на образованието и науката на Република България «Роден език и култура зад граница» по постановление №90/29.05.2018 на министерския съвет на Република България за българските неделни училища в чужбина, а всички преподавателите са придобили необходимата педагогическа квалификация в университети в България.

Българското училище «Св.cв. Кирил и Методий» в Регенсбург отвори врати през септември 2014г. като започна дейността си с десет деца, разделени в два класа.
С годините училището набира все по-голяма популярност сред българската общестност в Регенсбург и всяка следваща година привлича нови ученици.
 

Контакт

За връзка със сдружението: info@dberegensburg.de

За връзка с преподавателите: bnu@dberegensburg.de

За връзка с ръководството на сдружението: vorstand@dbe-regensburg.de

The Personal Statement is one of the most crucial sections of applying for college admission

It’s a great chance to write about your thoughts and aspirations for yourself, your own future and where you hope to go in life. Every high school student should at least take termpapersworld this badly. Here are a few things that will help you create a personal statement that will stand out and give you the most benefit: