Съобщения и предстоящи събития

20 Септември ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА –
ФИЛИАЛ РЕГЕНСБУРГ
Скъпи ученици и родители,
Българското училище в Регенсбург ще отвори отнови врати на 20. Септември на познатия ви адрес на семеен център EJSA, на улица Hemauerstraße 20.
Предвид необичайната обстановка учебната година ще започне без голямо тържество. Предвидили сме кратко приветствие за учениците и родителите на открито на паркинга на ЕЙЗА. След това само учениците ще бъдат отведени от учителките до учебните помещения, а родителите ще останат навън за информативна среща с ръководството на училището.
За да можем да осигурим необходимата дистанция между всички участници в мероприятието, посрещането на децата ще стане на две групи, както следва:
I група – от 10 до 11 часа са поканени следните класове:
– Подготвителна група
– 1ви клас, само учениците със собствени имена от А до И включително
– 2ри клас – всички ученици
– 4ти клас, само учениците със собствени имена от А до Г включително
– 5 клас – всички ученици
II група – от 11:15 до 12: 15 часа са поканени следните класове:
– 1ви клас, само учениците със собствени имена от К до Я включително
– 3ти клас – всички ученици
– 4ти клас, само учениците със собствени имена от Д до Я включително
– 7ми клас – всички ученици
Всеки ученик може да бъде придружаван САМО от един родител!
Умоляваме всички да бъдат изключително точни в часовете на пристигане и напускане на ареала на училището, за да не се срещат двете групи.
Всички деца над 6г. и родители трябва да носят предпазни маски и да не ги свалят до напускане на ареала на училището.
Всички участници в мероприятието, които не са от едно семейство, са длъжни да спазват минимална дистанция от 1,5 метра един от друг , поради това няма да се допуска събиране на групи, групови снимки и безразборно разхождане по паркинга. Когато пристигнете пред ЕЙЗА ще има родител, който да ви упъти, къде точно да застанете.
По изключение тази година, молим също така да НЕ носите цветя на учителките.
Добре би било всички родители да си носят собствен химикал и дезинфектанти за ръце.
Напомняме също така, че паркирането пред ЕЙЗА не ни е разрешено, необходимо е всеки да се погрижи и да си потърси подходящ паркинг извън територията на ЕЙЗА.
 
 
 
19 Септември ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА –
ФИЛИАЛ ЩРАУБИНГ
Скъпи ученици и родители,
Тази събота Българското училище“Св. св. Кирил и Матодий“ ще отвори за първа година вратите на филиал Щраубинг. Училището се помещава в семеен център Donum Vitae на адрес Eichendorffstrasse 11; 94315 Straubing.
Предвид необичайната обстановка учебната година ще започне без голямо тържество. Предвидили сме кратко приветствие за учениците и родителите на открито пред семейния център. След това само учениците ще бъдат отведени от учителките до учебните помещения, а родителите ще останат навън за информативна среща с ръководството на училището.
За да можем да осигурим необходимата дистанция между всички участници в мероприятието, посрещането на децата ще стане на две групи, както следва:
I група – от 10 до 11 часа са поканени следните класове:
– 1ви клас – Госпожа Георгиева ще информира лично родителите, чиито деца са в I група
2ри клас – всички ученици
– 4ти клас – всички ученици
II група – от 11:15 до 12: 15 часа са поканени следните класове:
– 1ви клас – Госпожа Георгиева ще информира лично родителите, чиито деца са в II група
3ти клас – всички ученици
– 5ти и 7ми клас – всички ученици
Всеки ученик може да бъде придружаван САМО от един родител!
Умоляваме всички да бъдат изключително точни в часовете на пристигане и напускане на ареала на училището, за да не се срещат двете групи.
Всички деца над 6г. и родители трябва да носят предпазни маски и да не ги свалят до напускане на ареала на училището.
Всички участници в мероприятието, които не са от едно семейство, са длъжни да спазват минимална дистанция от 1,5 метра един от друг , поради това няма да се допуска събиране на групи, групови снимки и безразборно разхождане по плаца. Когато пристигнете пред Donum Vitae ще има родител, който да ви упъти, къде точно да застанете.
По изключение тази година, молим също така да НЕ носите цветя на учителките.
Добре би било всички родители да си носят собствен химикал и дезинфектанти за ръце.
Ще ви очакваме! До скоро!
 

Стари публикации

Най-новото издание на справочника можете да изтеглите от тук:

КОЛЕДНО ТЪРЖЕСТВО

Скъпи родители, 
коледното тържество ще започне от 10:00 часа. Молим тези от вас, които участват в организацията на празника, да дойдат в 9:30 часа, за да можем да украсим и подготвим залата.
Всички останали деца и родители ще очакваме малко преди десет. 

Училището работи по програмата на Министерство на образованието и науката на Република България «Роден език и култура зад граница», а всички преподавателите са придобили необходимата педагогическа квалификация в университети в България.

23.09.2018

ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН

Училището работи по програмата на Министерство на образованието и науката на Република България «Роден език и култура зад граница», а всички преподавателите са придобили необходимата педагогическа квалификация в университети в България.

Училището работи по програмата на Министерство на образованието и науката на Република България «Роден език и култура зад граница», а всички преподавателите са придобили необходимата педагогическа квалификация в университети в България.

Контакт

За връзка със сдружението: info@dberegensburg.de

За връзка с преподавателите: bnu@dberegensburg.de

За връзка с ръководството на сдружението: vorstand@dbe-regensburg.de