Библиотека

Училищната библиотека отвори врати в началото на 2018 година и към момента разполага със 150 заглавия детска и юнушеска литература. Книгите могат да се заемат за срок от максимум 2 седмици, след което могат да бъдат отново презаписани.

 

Каталог

Библиотечният ни фонд се попълва основно от дарения, затова ще сме благодарни, ако ни дарите книгите, които Вашите деца вече са надрастнали! Можете да изтеглите текущия каталог, като кликнете върху книгата (вляво).

Контакт

За връзка със сдружението: info@dberegensburg.de

За връзка с преподавателите: bnu@dberegensburg.de

За връзка с ръководството на сдружението: vorstand@dbe-regensburg.de