Галерия

Ден на българската просвета и култура 24.05.2022 | Регенсбург

Ден на българската просвета и култура 24.05.2022 | Щраубинг

Първи учебен ден Регенсбург 2021/22

Първи учебен ден Щраубинг 2021/22

Контакт

За връзка със сдружението: info@dberegensburg.de

За връзка с преподавателите: bnu@dberegensburg.de

За връзка с ръководството на сдружението: vorstand@dbe-regensburg.de