Партньори

Като сдружение с идеална цел ние разчитаме много на вашата финансова подкрепа, тъй като финансираме голяма част от дейността си от дарения! Разполагаме с актуално решение на данъчна служба Регенсбург , което ни дава правото да издаваме удостоверения за дарение.

Restaurant Mehana Sashka
Europaeum Ost-West-Zentrum der Universität Regensburg

Станете наши партньори

Банкова сметка на сдружението

Deutsch-Bulgarische Elterninitiative Rbg. e.V.

IBAN: DE92 7505 0000 0026 7414 39

BIC: BYLADEM1RBG

Контакт

За връзка със сдружението: info@dberegensburg.de

За връзка с преподавателите: bnu@dberegensburg.de

За връзка с ръководството на сдружението: vorstand@dbe-regensburg.de