За училището

 

  Българското училище «Св.cв. Кирил и Методий» в Регенсбург отвори врати през септември 2014г. Като започна дейността си с десет деца, разделени в два класа.

  С годините училището набира все по-голяма популярност сред българската общественост в Регенсбург и всяка следваща година привлича нови ученици.

През учебната 2019/2020 година в училището се обучават 54 деца от 1-ви до 7-ми клас и предучилищна група.

Училището работи по постановление №90/29.05.2018 на министерския съвет на Република България за българските неделни училища в чужбина, а всички преподаватели са придобили необходимата педагогическа квалификация в българските университети.

Преподавателски екип

Директор: Милена Шапкова – Магистър по информационни технологии в предучилищното образование и началния етап на СОУ, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
 
Славина Пеева – магистър по История, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 
Светла Ганчева – бакалавър по Български Език и История, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“
 
Маргарита Петрова – бакалавър по Българска Филология, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
 
Петя Илчева – Магистър по начална училищна педагогика, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски
 
Ивалена Георгиева-Кръстева – Бакалавър по предучилищна и начална педагогика, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
 
Невена Димитрова – Бакалавър по история, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
 

Добринка Костадинова – Магистър по физика и математика, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

 

Какво можете да научите при нас

В Българското училище в Регенсбург като задължителни предмети се преподават:

* Български език и литература

* История на България

* География на България

* Етнография

Къде да ни намерите

Занятията се провеждат всяка неделя (с изключение на ваканциите) от 9.30 ч. до 13.00 ч. в сградата на: 

Familienzentrum EJSA                            AWO-Familienzentrum Familienstützpunkt

Hemauerstr. 20a                                   Humboldtstraße 34

93047 Regensburg                                93053 Regensburg

Контакт

За връзка със сдружението: info@dberegensburg.de

За връзка с преподавателите: bnu@dberegensburg.de

За връзка с ръководството на сдружението: vorstand@dbe-regensburg.de