За училището

 

  Българското училище «Св.cв. Кирил и Методий» в Регенсбург отвори врати през септември 2014г. Като започна дейността си с десет деца, разделени в два класа.

  С годините училището набира все по-голяма популярност сред българската общественост в Регенсбург и всяка следваща година привлича нови ученици.

През учебната 2021/2022 година в училището се обучават 72 деца от 1-ви до 8-ми клас и предучилищна група.

Училището работи по постановление №90/29.05.2018 на министерския съвет на Република България за българските неделни училища в чужбина, а всички преподаватели са придобили необходимата педагогическа квалификация в българските университети.

Преподавателски екип

Училищен ръководител от учебната 2021/2022 година: Славина Пеева
 
Регенсбург:
 
1. Йорданка Конашева, специалност: Педагогика на обучението по български език и литература, учител по бълг. език и литература
 
2. Маргарита Дамянова- Петрова, специалност: Българска филология, професионална квалификация: филолог и учител по български език и литература
 
3. Петя Илчева, специалност: Начална училищна педагогика и чужд език, професионална квалификация: педагог, начален учител и начален учител по английски език
 
4. Светла Ганчева, специалност: Български език и история, професионална квалификация: учител
 
5. Славина Пеева, специалност: История, професионална квалификация: историк, учител по история
 
Щраубинг:
 
1. Ирина Асенова, специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика, професионална квалификация: детски учител и начален учител
 
2. Невена Димитрова, специалност: История, професионална квалификация: историк, учител по история
 

Какво можете да научите при нас

В Българското училище в Регенсбург като задължителни предмети се преподават:

* Български език и литература

* История на България

* География на България

* Етнография

Къде да ни намерите

Часове на учебните занятия:
Регенсбург от 9 и 30 до 13 часа в неделя, без дните официална ваканция в Бавария
Щраубинг от 9 и 30 до 13 часа в събота, без дните официална ваканция в Бавария
 

Familienzentrum EJSA                            Mehrgenerationen Haus Straubing

Hemauerstr. 20a                                   Eichendorffstr. 11

93047 Regensburg                                94315 Straubing

Контакт

За връзка със сдружението: info@dberegensburg.de

За връзка с преподавателите: bnu@dberegensburg.de

За връзка с ръководството на сдружението: vorstand@dbe-regensburg.de